Typy viru chřipky

Viry chřipky se dělí na tři základní typy, které se odlišují mírou nebezpečnosti a jsou označovány písmeny A, B, C. Virus chřipky typu C napadá lidi a prasata, objevuje se spíše jen ojediněle u dětí. Svými příznaky posléze připomíná spíše lehkou virózu dýchacích cest. Zdraví jedinci si proti tomuto typu vytváří imunitu, takže si jím bez většího povšimnutí projdeme jen jedenkrát za život. Chřipka typu B je přenosná jen mezi lidmi, což značně omezuje její schopnost mutovat. I tak existuje několik jejích druhů, které dokáží vyvolat epidemii menšího rozsahu a ohrozit na životě oslabené jedince.


Kapitolou samu o sobě je virus chřipky typu A. Ten napadá jak všechny savce, tak i ptáky a každoročně se u něho objevují nové mutace. Právě kvůli němu je nutné na každé období připravovat novou vakcínu pro právě aktuálně rozšířený druh. Schopnost mutace mu zaručuje dvojice bílkovin pojmenovaných hemaglutinin (H) a neuraminidáze (N). Celkem zatím existuje 16 podtypů bílkoviny hemaglutinin a 9 neuraminidáze. Jejich uspořádání je posléze použito v pojmenování daného podtypu, např. H1N1. U specifických kmenů je posléze ještě pro rozlišení použito místo prvního výskytu.


Existují dva možné způsoby, při nichž dochází k mutaci viru, antigenní drift a antigenní shift. Drift probíhá velice pomalu, změny proteinů jsou náhodné a změny jsou spíše drobného charakteru. Ale i tak stačí k tomu, aby se pro imunitní systém tvářili jako nový druh a i přes to, že si tělo vytvořilo proti loňské chřipce protilátky onemocníte znovu, i když průběh může být mnohem mírnější. K Antigennímu shiftu sice nedochází příliš často, zato však mívá nedozírné následky způsobujících velké epidemie až pandemie. Velkou roli při tom hrají zvířata, převážně prasata, která se v jeden okamžik nakazí vícero druhy chřipky. Pokud se takto v jedné buňce setkají viry lidské, prasečí a ptačí chřipky může dojít ke genetickému přeskupení, což má za následek vznik zcela nového podtypu.